Doktorské studium

Čtyřleté studijní programy


Studujte u nás doktorát


Doktorský stupeň

Doktorský stupeň studia je možné studovat prezenčně i kombinovaně a nastoupit mohou absolventi různých magisterských programů. V obou formách studia je předepsaný počet 240 kreditů (ECTS). Získání (minimálně) předepsaného počtu kreditů je spolu se složením státní rigorózní zkoušky a obhájením dizertační práce podmínkou řádného ukončení studia.

Obor doktorandského studia je vhodný pro absolventy kterékoli filologie, neboť umožňuje odborné směřování stojící nad rámcem jednotlivých partikulárních oborů. Je otevřen i pro speciální metody studia jazyků a jejich vztahů, a to včetně metod matematických nebo sociologických, psychologických a experimentálních. Učitelé pověření vedením doktorandů mají delší zkušenosti z této práce, neboť školí studenty tohoto typu studia zařazené v jiných filologických programech a pracují v komisích pro doktorandské studium na jiných fakultách.

Doktorandi během čtyřletého studia absolvují přednášky a semináře obecného charakteru i speciálního zaměření. Výuka pro kombinované studium probíhá blokově a formou kontaktních hodin, pro interní studium návštěvou přednášek nebo seminářů spojenou se samostudiem a pravidelnými konzultacemi se školitelem a ostatními pověřenými učiteli. Interní postgraduální studenti se mohou také podílet na výuce. 

Metodologické základy práce v oboru získají doktorandi také řízeným samostudiem formou kontaktních hodin se školitelem, eventuálně s jiným doporučeným učitelem na fakultě i na jiných vysokých školách a akademických ústavech. Volba závisí na tematice práce. Podle její povahy a vlastního zájmu navštěvují také výuku určenou pro jiné programy postgraduálního studia. 

Doktorský studijní program nabízí jen předměty rámcové, na konkrétní náplni se student domluví se svým školitelem v závislosti na tématu své dizertační práce a výzkumných a metodologických potřebách. Vhodná kombinace předmětů pro průchod doktorským studiem bude konzultována se školitelem v rámci individuálního studijního plánu doktoranda.

Po řádném ukončení doktorského studia získáte titul Ph.D.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity:

Diskusní fórum MUNI

Nebo se na nás obraťte:

Kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info